Podocentrum Vaassen

Podocentrum Vaassen is een onderdeel van Podocentrum Nederland. Deze zorgorganisatie heeft ook vestigingen in Apeldoorn, Epe, Emst, Zutphen, Doetinchem, Groningen en Hoofddorp.

Behandeling van voetklachten
Het beroep van podotherapeut behoort tot de paramedische beroepen. De podotherapeut behandelt mensen met voetklachten of klachten aan het bewegingsapparaat, die voortvloeien uit een afwijkend functioneren van de voeten.

Opheffen, verminderen of compenseren van stoornissen in steun- en bewegingsapparaat
De podotherapeut ziet mensen met klachten op verwijzing van een arts met als doel het opheffen, verminderen of compenseren van stoornissen in het functioneren van het steun- en bewegingsapparaat. Een gekwalificeerd en bekwaam beroepsbeoefenaar dient over een aantal vaardigheden en competenties te beschikken. Hij moet wetenschappelijke bevindingen kunnen toepassen en handvaardigheid bezitten om met fijne instrumenten om te gaan.

Paramedisch beroep met beschermde titel
Het beroep van podotherapeut is geregeld in de wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (Wet BIG) artikel 34, samen met negen andere paramedische beroepen. Voor deze beroepsbeoefenaren geldt, dat wanneer men een wettelijk geregelde opleiding met goed gevolg heeft doorlopen, men een beschermde titel mag voeren. Het is in feite een opleidingstitel.

Contact
Voor een afspraak kunt u bellen naar tel. 0578 – 628020 (vestiging Epe) of mailen naar info@podocentrum-nederland.nl